Magunkról

Az IDEA Intézet

Az IDEA Intézet munkatársainak céljai, hogy impulzusokat adjanak a liberális demokrácia és a politikai pluralizmust garantáló intézmények és közösségek számára, erősítsék a mindennapi politikai cselekvés és gondolkodás értékorientáltságát, elősegítsék a demokratikus élmények keresését és ezekre való nyitottságot.

Nem hiszünk sem az ideológia, sem a történelem, sem a politika végében. Nem követjük az objektivitás parancsát és elutasítjuk a politikával szembeni bizalmatlanságot is, de hiszünk viszont abban, hogy a politika az elveken alapuló értékek, a konstruktív gondolatok és a kritikai gondolkodás mátrixa. Ennek jegyében az IDEA Intézet elemzéseivel, vitaanyagaival, kutatásaival, szakpolitikai állásfoglalásaival a progresszív politika újragondolását is elő kívánja segíteni.

Hiszünk abban, hogy a politikai gondolkodás és aktivizmus motorja nem a szorongás, hanem a nyíltan vállalt értékek és morális állásfoglalások, hiszen a napjainkban a korábbiaknál is szükségesebb biztonságérzetet csak ezek adhatják meg. Az IDEA Intézet erre törekszik és ezt képviseli, foglalkozzanak munkatársai politika- és demokráciaelméleti vagy éppen gazdaság- és társadalompolitikai kérdésekkel, beszéljünk politikai elemzésről vagy kommunikációs tanácsadásról.

Az IDEA munkatársai nem piaci délibábokat kergetnek, hanem tevékenységük révén politikai, szakpolitikai és kommunikációs alternatívákat kínálnak mindazok számára, akik a liberális demokráciát, a társadalmi egyenlőtlenség csökkentését, a transzparenciát és a politikát nem elvont kategóriákként és táblázatok halmazaként, hanem gyakorlatorientált, felelős és értékközpontú politikai cselekvés részeként értelmezik.

 

Elemzőink

Böcskei Balázs

Politológus, politikai elemző, az IDEA Intézet kutatási igazgatója. A Milton Friedman Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Tanszékének adjunktusa. A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének doktorandusza. Számos tanulmány, tudományos publikáció szerzője, továbbá tanulmánykötet szerkesztője, a hazai elemző műsorok állandó vendége. Szakterülete politikai kommunikáció, a politika posztmodern fordulata, kortárs baloldali stratégiák és a populizmus.  

  

Vasali Zoltán

Történész-politológusként végzett az ELTE-n és egyetemi évei alatt teológiát hallgatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karán és humánökológiát az ELTE TáTK-n. Oktatói pályáját az ELTE BTK Politikai Tudományok Tanszékén kezdte, az ELTE TáTK-n folytatta és jelenleg a Milton Friedman Egyetem oktatója. Korábban számos intézetnél dolgozott elemzőként. Szakterülete az egyes uniós szakpolitikák hazai adaptációjának elemzése. Az utóbbi évtizedben részt vett városfejlesztési koncepciók kialakításában, energiapolitikai és környezetvédelmi projektek megtervezésében és nyomon követésében. Oktatói tevékenysége révén rendszeresen értékeli a magyar kormányzati rendszer, az EU és a meghatározó NGO-k közpolitikai eredményeit. Iparági elemzőként és kommunikációs tanácsadóként az elmúlt 6 évben piaci szereplők munkáját segítette.