Hírek-Aktuális
Stabil preferenciák a téli időszak után – 2023. április

Az IDEA Intézet 2023. március 25. és április 13. között készített reprezentatív közvéleménykutatásának eredménye azt mutatja, hogy beállt a pártok támogatottsága. A teljes, választókorú népesség körében mért preferenciák összesen és együttesen egy százalékpontot változtak. Hasonlóan hibahatáron belüli elmozdulást mutatnak az adatok a biztos szavazó pártot választók vonatkozásában is.

Összességében a preferenciák változatlansága és stabilitása azt mutatja, hogy a kormányzópárt „túlélte” az előzetesen kockázatosnak vélelmezett telet, megállt a támogatottságvesztése, mindkét választói csoportban 1–1 százalékponttal emelkedett választottsága.

 

Stabil a Fidesz támogatottsága

Az IDEA Intézet 2023. április elején készített reprezentatív vizsgálata azt jelzi, hogy a Fidesz támogatottsága 1 százalékponttal emelkedett a teljes, választókorú népesség körében. A hegemón pártra 2023. április folyamán a választókorú népesség 30 százaléka szavazna. A legszűkebb, ugyanakkor legaktívabb választói rétegben, a biztos szavazó pártot választóknál hasonló elmozdulás történt: a Fidesz támogatottsága kimozdult a negyedéve változatlan pozícióból, és 49 százalékra emelkedett (+1%). A Fidesz domináns pozícióját egyetlen ellenzéki párt sem veszélyezteti.

Az ismeretlen preferenciájúak, azaz a preferenciájukban bizonytalan, vagy azt eltitkolók, illetve a választástól távol maradók aránya 1 százalékponttal csökkent, jelenleg 37 százalékon áll.  

 

Az ellenzéki oldalon belül sem történt érdemi preferencia elmozdulás

Az ellenzéki oldalon, 2023. márciusához képest elhanyagolható, érdemi preferenciaváltozást nem eredményező választói mozgások történtek. Az IDEA Intézet mérése szerint önállóan indulva három párt jutna be a parlamentbe, sorrendben, a Demokratikus Koalíció (12%), a Mi Hazánk Mozgalom (6%), valamint a Momentum Mozgalom (5%). A parlamenti mandátummal rendelkező többi ellenzéki párt támogatottsága továbbra is azonosan 1–1 százalékpont, így messze állnak az önálló bejutás esélyétől.

A biztos szavazó pártot választók körében mért választottsági adatok alapján sincs esélye ezen mikropártoknak, hiszen az MSZP, a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd egy, legfeljebb két százalékos támogatottsággal rendelkezik. Ebben a szűk, de politikailag aktív választói szegmensben a Demokratikus Koalíció a legerősebb párt (20%). Mögötte 9 százalékkal a Mi Hazánk, majd a Momentum Mozgalom (8%) következik. A parlamenti bejutás küszöbén egyensúlyozik a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 5 százalékkal. 

Összességében a pártok támogatottsága érdemben nem változott 2023. március és április között. A rezsiemelkedés, az extrém magas infláció és a gazdasági válság miatt politikailag kritikusnak tekintett téli időszakot a korábban elvesztett támogatókon túl különösebb támogatottság-veszteség nélkül kezelte a Fidesz.

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2023. március 25 – április 13. között vette fel. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, iskolai végzettség, életkor és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és Facebook felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1800 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont.