Hírek-Aktuális
Fidesz, DK, Mi Hazánk a sorrend az IDEA Intézet választás utáni első mérésében - 2022. május eleje

Az IDEA Intézet 2022. április 29. és május 9. között készített reprezentatív adatfelvétele azt mutatja, hogy a Fidesz magabiztos választási győzelme hatott a választókra.

A teljes népességben 43, míg a biztos szavazó pártot választók körében 57 százalékon áll. Nincs azonban másik párt, amelynek támogatottsága a teljes, választókorú népességen belül elérné a 10 százalékot. Relatíve a legmagasabb támogatói körrel a Demokratikus Koalíció rendelkezik. Az IDEA Intézet mérése szerint a harmadik legtámogatottabb párt a Mi Hazánk Mozgalom.

A választások után Fidesz, DK, Mi Hazánk a sorrend

Az április 3-i országgyűlési választásokat a Fidesz magabiztosan nyerte meg. Az összes hazai névjegyzékben szereplő választópolgárra vetítve a belföldi szavazatok mintegy 36 százalékát szerezte meg, szemben az ellenzék 25 százalékával. Ehhez képest az IDEA Intézet választások utáni első mérésében a kormányzópárt támogatottsága 43 százalék, ami jelentős, hibahatáron túli növekedés. A választók a győzteshez húznak, akár úgy, hogy visszamenőleg úgy emlékeznek, hogy a győztes pártot támogatták szavazatukkal, akár pedig úgy, hogy az első mérések során nagy bizalmi tőkét és ezzel együtt magas támogatottságot adnak a választáson kiemelkedő eredményt elérő pártnak.

A választások egyik meglepetése a Mi Hazánk Mozgalom lett, amely mintegy 330 000 belföldi szavazattal bekerült a parlamentbe. A Mi Hazánk az IDEA Intézet mérésében tovább erősödött. A teljes, választókorú népesség körében jelenleg 7 százalékon áll, amellyel a 3. legtámogatottabb párttá vált.

Az ellenzéki összefogás hat pártja közül továbbra is a Demokratikus Koalíciónak van a legnagyobb szavazótábora 9 százalékkal, de a választások előtti mérésekhez képest esetükben ez hibahatáron túli csökkenést jelent. Önállóan bejutna a parlamentbe a Momentum és a Jobbik (5–5 százalék), míg az LMP, a MSZP és a Párbeszéd együttesen sem tesz ki 5 százalékos támogatottságot.

A választói aktivitás némileg mérséklődött, amit jelez, hogy a 2022. február végi szintre emelkedett az ismeretlen preferenciájúak aránya (23%).

A biztos szavazó pártot választók rétegében még jobban érvényesül a Fidesz előnye. A sok szétaprózódott párthoz képest egyedül képes 57 százalékos támogatottságot elérni, míg mögötte a DK 12 százalékon áll. Hibahatáron belül található a Mi Hazánk (8%), a Momentum Mozgalom (7%) és a Jobbik (6%) választottsága. A választáson biztosan részt vevő, biztos preferenciával rendelkezők körében nincs más párt, amely elérné a parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékos támogatottságot. Ehhez legközelebb még a Kétfarkú Kutya Párt rendelkezik 4 százalékkal.

Összességében, a választásokat követő képlet világos: nagyon nagy legitimációval rendelkező Fidesz és mögötte szétaprózódott, legfeljebb közepes támogatottsággal rendelkező ellenzéki pártok.

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2022. április 29. – május 9. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, életkor és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és Facebook felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1800 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont.