Hírek-Aktuális
Zárult, de nem csukódott be az Fidesz–ellenzék olló - 2022. március vége

Az IDEA Intézet 2022. március 22. és március 28. között készített reprezentatív adatfelvétele azt mutatja, hogy folytatódott a két nagy politikai tömb éles versenye.

Az előző, március eleji méréshez képest a teljes népesség vonatkozásában a Fidesz-KDNP lista újabb 1, míg az ellenzék 2 százalékponttal növelte támogatottságát, így a két versengő politikai erő között ismét csökkent egy hajszálnyival a távolság. Februári mélyponthoz képest a Fidesz esetében 3, az ellenzék estében 5 százalékpontos emelkedés regisztrálható, ami meghaladja a minta hibahatárát. Mindez úgy következett be, hogy jelentősen csökkent az ismeretlen preferenciájúak aránya.

 

Két százalékponttal vezet a Fidesz az ellenzék előtt

Az IDEA Intézet reprezentatív mérése a március 15-i ünnepségek után és a kampány utolsó időszakában készült. A kutatás alapján 2022 februárjához képest szokatlanul nagy a preferencia átrendeződés mértéke. A két nagy tömb támogatottságában 8 százalékpontos elmozdulás rögzíthető, de még a március eleji vizsgálathoz képest is a választók 3 százaléka mozgott.

Az IDEA Intézet mérése szerint a választási kampány intenzív időszaka mintha egy hajszállal inkább az ellenzéknek kedvezett volna, mert míg februárban, a mélyponton, 4 százalékpontos volt a különbség a Fidesz javára, addig ez március elejére 3, március végére pedig 2 százalékpontra csökkent. Ez hibahatáron belüli különbséget jelent.

A teljes, választókorú népesség körében az ellenzék támogatottsága 39, a kormánypárté pedig 41 százalék. Érdemes megemlíteni, hogy az ellenzék listás támogatottsága utoljára az előválasztási időszakában volt ilyen magas. Kissé leegyszerűsítve, ledolgozta az önmaga által az elmúlt fél évben felhalmozott hátrányt. A Fidesz közben hónapról hónapra, lassú, de folyamatos emelkedést mutatott a teljes népesség körében.

Míg a nagy szavazói tömbök mérete növekedett, addig az ismeretlen preferenciájúaké 3 százalékponttal csökkent március elejéhez képest, miközben a Mi Hazánk Mozgalom és a Kétfarkú Kutya Párt sem éri el a bejutáshoz szükséges 5 százalékos támogatottságot. A Mi Hazánk Mozgalom támogatottsága jelenleg 3 százalékpont, a Magyar Kétfarkú Kutya Párté pedig 2, így esélyeik halványabbá váltak a parlamentbe való bejutáshoz. A választók tehát a nagy pártok felé orientálódnak (centripetális folyamatok), amelyek egyre nagyobb arányban szívják magukhoz az el nem kötelezett szavazókat.

A választáson legaktívabbnak számító, biztos szavazó pártot választók rétegében ugyanakkor továbbra is jelentősebb, 5 százalékpontos a kormánypárt előnye. Igaz ugyanakkor, hogy március elejéhez képest ebben a rétegben is kissé emelkedett az ellenzék támogatottsága (+2%), miközben a Fideszé nem változott. Így az 5 százalékpontos különbség egy záruló olló eredménye.

A választáson biztosan részt vevő, listapreferenciával rendelkezők körében nincs más párt, amely elérné a parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékos támogatottságot.

 

Az ismeretlen preferenciájúakról

A választásokhoz közeledve a különös hangsúlyt kapnak azok a szavazók, akik a listapreferencia kérdésre nem pártokhoz kötődő válaszokat adnak, azaz bizonytalanok preferenciájukat illetően, titkolják azt, vagy semmiképp sem kívánnak elmenni április 3-án. A bizonytalanok és a titkolózók azonban nem egységes csoport, hiszen csak egy részük lesz ott minden valószínűség szerint a választáson.

Az IDEA Intézet két kérdéssel is igyekezett feltérképezni ezen választók (bizonytalanok és titkolózók) részvételi szándékát. Egyrészt hagyományos kategóriákkal (biztosan elmegy – biztosan nem megy el), másrészt százalékos arányokkal. Ezek alapján a választáson aktívnak tekinthető, de listapreferenciájukat titkoló vagy azzal kapcsolatban bizonytalanok aránya – 70 százalék körüli részvétel esetén – 400-450 ezer fő lehet. Ők azonban nem homogén réteg. Az IDEA Intézet mérései szerint mindkét nagy politikai tömbnek vannak még tartalékai ebben a csoportban, ugyanakkor mintha egy hajszállal nagyobbak lennének az ellenzéknek. Az adatok azt is mutatják, hogy az aktív bizonytalanok és aktív titkolózók szokatlanul nagy aránya (több mint kétharmaduk) női szavazó, szintén magas körükben a nagyvárosi szavazók és a 40 év alatti fiatalok aránya.

Fontos jelezni, hogy a magyar választás eredménye az elnyert egyéni mandátumokon múlik, tehát az országos tendenciák kiterjesztése egy-egy egyéni választókerületre, erősen vitatható.

A következő napokra a két nagy politikai tömb óriási mozgósítási versenye látszik kibontakozni, és mivel az IDEA Intézet 2022. március 28-án záródó adatfelvételét követően további felmérést nem folytat, ezért a mozgósítás hatását, illetve további esetleges változásokat már nem tud vizsgálni, így április 3-ra választási előrejelzést sem készít.

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2022. március 22 – március 28. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, életkor és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és Facebook felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1800 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont.